ROV kursets hovedtrekk

Varighet er 3 uker.
Kurset starter på mandag kl 0800 den første uken, og avsluttes kl 1200 på fredag den siste uken. Det undervises fra kl 08:00 til kl 20:00 hver dag, også på helg. Det er ingen fridager i kursperioden.

Kurset er et innføringskurs og vil gi innføring i de viktigste fagfelt som en ROV-pilot vil komme i befatning med ute i industrien. Eleven vil her kunne lære nok til å være kvalifisert som pilot 2 på et ROV team (fordrer selvsagt rett utdanning / erfaring fra tidligere). Vi vil også minne om at man må ha Grunnleggende Sikkerhetskurs for å få jobb offshore.

Oversikten nedenfor er skjematisk, og moduler kan bli flyttet mellom ukene i kurset hvis det gir bedre løsninger for gjennomføring av kurset.
 
Modulbasert opplæring:
Kurset er modulbasert, med hvert fagfelt lagt som egen modul;

-          ROV-relatert HMS og offshore-rutiner 
-          ROV-systemlære

-          ROV-tools for offshorearbeid

-          Hydraulikk på ROV-systemer
-          Fiberoptikk og terminering av kabler og fiber
-         Seriell kommunikasjon 
-          Undervannsavigasjon
-          Sonar, Hydroakustikk
-          ROV operasjoner offshore
-          Inspeksjonslære (Utdrag av CSWIP 3.3.U)
-          Manipulatorarmer
-          ROV praksis, herunder bruk av stabs, dredging, løfteballonger,høytrykksspyling, manupulatorarmer, ROV-kroker mm, "juletre", obs-ROV og lett arbeids-ROV.
 
Det vil være delprøver underveis etter hvert enket fag. Delprøvene er for å sikre at alle følger progresjonen, da de kan ha  forskjellige nivåer i fagbakgrunn.
Vi  starter hver dag i teoriperioden med en kort prøve. Dette for å sikre at man har fått med seg alt fra forrige dag, før man går videre i undervisningen.
 
Hoveddeler i opplæringen:
Kurset vil være inndelt i 2 hoveddeler;

Uke 1
Første uken er satt av for å gi elevene nok teoretisk bakgrunn til å kunne utføre praktiske øvelser med ROV. Kurset blir mer praktisk etter hvert som elevene får den nødvendige teoretiske bakgrunnen. Sikkerhet blir sett på som svært viktig i forbindelse med praktiske ROV-operasjoner, og elevene får en innføring i vanlige offshorerutiner for HMS.
 
Uke 2 og 3
Denne delen vil i all hovedsak være en praktisk del. Eleven skal her få brukt mest mulig av tiden til praktisk bruk og arbeide med ROV-systemet. Eleven vil rullere mellom funksjonene pilot, co-pilot og logger, og i tillegg rullere i de forskjellige funksjonene under launch og recovery. Her skal også alle rutiner og prosedyrer rundt ROV-operasjon innøves. Dette gjelder også alle administrative system som divelogs, dailyreports, toolbox meeting, safety meeting, SJA, scope of work, operations timesheet, videolog, surveylog med mer. Man skal her også lære om de forskjellige typer ROV-operasjoner som for eksempel survey/inspeksjon med CVI og GVI, construction og divesupport.
Elevene vil få prøve å operere "juletrær", og å bruke manipulatorarmer og hotstabs.
Man vil i denne perioden dele kurset inn i lag og skift for å få utnyttet tiden så effektivt som mulig. Dette kan fungere sånn at et lag opererer ROV i øvelsesområdet, og ett lag har praktiske øvelser i verksted.
Disse øvelsene vil kunne være terminering av umbilical, spleising av kabel, lodding, pressing av konnektorer, spleising av fiber, demontering og montering av mekaniske og hydrauliske komponenter og overhaling av disse.

 

Eksamen:
Det vil som tidligere nevnt være delprøve etter hver modul. Det vil også i uke 3 av kurset være en avsluttende eksamen med en praktisk del.

 
Bestått/ikke bestått:
Deleksamener og hovedeksamen vil være bestått med 80% rett eller mer på besvarelsene.
På deleksamen kan man ved ”ikke bestått”, ta eksamen opp igjen etter 2 dager. Repetisjonsundervisning vil gis etter behov. Ved ikke bestått hovedeksamen er det kursansvarlig og hovedinstruktør som vil vurdere om kandidaten skal tilbys ekstra undervisning i noen av eller flere kursmodulene, og om kandidaten skal ha anledning til å gå opp til ny eksamen.
 
Kursbevis/Pilot 2
Etter endt kurs vil det utstedes kursbevis. Kursbeviset vil inneholde;
  • En fullstendig oversikt over teoretisk opplæring
  • En fullstendig oversikt over den praktiske opplæringen
  • En spesifisert oversikt over operative timer på ROV
  • Kursets lengde i timer og dager
  • Om kurset er fullført og bestått
 
Fravær:
Hvis fraværet overstiger 2 dager totalt regnes kurset som ikke fullført.
Skulle man behøve fri så avtales dette på forhånd ,slik at undervisningen kan tilpasses dette. En løsning er at det jobbes lengre enkelte dager.
 
Praktisk informasjon:
Elevene oppfordres til å ta med varme klær samt vernesko til utendørs- og verkstedundervisningen. Måltider er ikke inkludert i kursavgiften, som regel blir det ordnet med felles lunsj mot et lite tillegg.
Vi kan i noen tilfeller ordne med rimelig overnatting, dette varierer litt med leiemarked og hva som er tilgjengelig i det tidsrommet når kurset går. Alt læremateriell er inkludert i kursavgiften.
 
Kontakt, påmelding og betaling:
Dersom du er interessert i å delta på kurset, eller vil ha informasjon om tidspunkt for neste kurs, kan du gå direkte til online Søknadsskjema
Hvis du har spørsmål angående kurset, ta kontakt på telefon 47 34 44 16, eller send en mail på: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    
Kategori: Faglig innhold