Nye fartøy til Abyss Aqua

Abyss Aqua har gjort store anskaffelser i 2015. I tillegg til to fartøy levert tidligere i år ("Fosnakongen" og "Stein Oskar") har selskapet ytterligere fire fartøy i levering i tiden som kommer.

Disse er:

"Fosna Aqua I"       

 

"Fosna Aqua I" er en 15x9,5m katamaran fra Moen Marin.  Båten leveres i august 2015,
og skal inn i arbeid som servicefartøy for oppdrettsnæringen i Midt-Norge.
Bildet er fra byggeverftet i Kina.

 

"Fosna Aqua II"       

Vi sliter litt med kreativiteten når det gjelder navn på båtene.  
"Fosna Aqua II" er søsterskip av "Aqua I", og leveres i september 2015.  
Denne båten skal inn som dykkerfartøy i Midt-Norge, og blir utrustet med det
beste som finnes av arbeidsdykkerutrustning for maksimal sikkerhet og kontroll
med dykkeraktivitetene.

 

"Fosna Flyer"           

"Fosna Flyer" er nøyaktig lik vår "Fosna Poseidon".  
Vi har meget god erfaring med disse fartøyene med hensyn til fart og sjødyktighet.
Båten er et 11 meter hurtiggående dykkerfartøy fra Maritime Partner, som leveres august 2015.

 

"Fosna Triton"          

 

 "Fosna Triton" er et nyutviklet 15 meter hurtiggående dykkerfartøy fra Maritime Partner.
I samarbeid med verft og designer har vi brukt mye tid og ressurser på å utvikle et fartøy som kombinerer fart
og sjødyktighet med optimale operative løsninger og topp komfort for mannskapet.  
Dette blir en nyskapning innen inshore dykkerfartøy som vi gleder oss til å vise frem.
Bildet er en tidlig skisse, og avviker noe fra det endelige designet, spesielt med tanke på utrustning (kran, etc).

Kategori: Aktuelle artikler