Service vessel with short response time

Our service vessels perform all assignments at sea, with service assignments and underwater work for the aquaculture industry as a specialty. The boats range from 15-meter work boats to 25-meter vessels.

Kran

Kran

Gode kran- og vinsjkapasiteter

Rustning

Spesialutrustning for sikker håndtering av oppdrettsfortøyninger på dekk

Godkjent

Tilfredsstiller myndighetskrav

Versitil

Innehar fartøyinstruks som tillater slep- og ankerhåndtering

Rask utrykning ved behov

Rask utrykning ved behov

Våre båter og ansatte er alltid klare for å rykke ut på kort varsel ved mistanke om rømming av fisk eller andre hendelser som kan skade miljøet, fisken eller materielle verdier. Våre hurtiggående fartøyer gir rask bistand.

Scroll to top