Rigs and energy

Abyss provides innovative services for efficient inspection and all other underwater work. We document and ensure that ships and rigs are in good safety condition. We provide all diving services, as well as modern ROV systems and rental of ROV personnel offshore and inshore. Abyss has all relevant certifications and pre-qualifications for underwater inspections.

Arbeidsdykking

Abyss utfører en rekke dykkertjenester for skip og rigg. Vi bistår med alt fra reparasjoner til skrogvask og tykkelsesmålinger.

Inspeksjoner

Vi utfører alle typer undervanns-inspeksjoner for skip og rigg. Abyss er sertifisert for UWILD og in-water-surveys for alle de største klasseselskapene.

ROV

Vi tilbyr kostnadseffektive løsninger innen ROV-systemer og utleie av ROV-personell til inspeksjon av nøter.

Undervannsarbeid for skip og rigg

Abyss leverer innovative tjenester for effektiv inspeksjon. Vår jobb er å sikre at skip og rigger er i god sikkerhetsmessig stand. Vi kan levere moderne ROV-systemer og tilbyr utleie av ROV-personell til inspeksjon.

Scroll to top