A complete equipment park

Abyss has a complete equipment park for ROV and other technology for underwater work.

We are committed to choosing the right tool to achieve the necessary safety and efficiency in the subsea work.

Ocein ROV

Ocein ROV

A-ROV er en meget kraftig ROV for sin størrelse, spesielt tiltenkt inspeksjoner av fortøyninger og andre oppdrettsrelaterte oppgaver. 

Sub Atlantic Comanche

Sub Atlantic Comanche

Sub Atlantic Comanche er en all-round ROV, svært pålitelig og tilpasningsdyktig. 

Stealth Cleaner Mk3

Stealth Cleaner Mk3

360 graderes frittflygende ROV-basert notvasker

Aegir 25-4D

Aegir 25-4D

Stealth Cleaner Mk2

Saab Seaeye Falcon DR

Saab Seaeye Falcon DR

JM Robotics HD2

Saab Seaeye Falcon

Saab Seaeye Falcon

Sperre Subfighter 30

Sperre Subfighter 30

Sperre Subfighter 15

Sperre Subfighter 7,5

Ocean Robotics Ægir 25

Video Ray

Video Ray

BlueROV2

BlueROV2

BlueROV2 er en nøyaktig, stabil og fleksibel. Passer for inspeksjoner innen havbruk og skipstrafikk, søk, redning og annen kartlegging av kystnære farvann. 

Seabotix 950

Sperre FNC 8

Scroll to top