Alt av arbeid med sjøledninger og kabler

En sjøledning kan blant annet være en vannledning, utslippsledning for spillvann eller inntaksledning for drikkevann. En sjøkabel er derimot en kabel som overfører elektrisk energi. Abyss har lang erfaring med utlegging, inspeksjon og reparasjon av sjøledninger.

Utlegging

Utlegging av sjøledninger og kabler bør utføres av erfarne sjøfolk for å unngå brudd på ledningen/kabelen eller andre problemer. Dette må søkes om til kommunen på forhånd. I vårt arbeid er vi svært bevisst på å utføre oppdragene på en måte som skåner miljøet mest mulig.

Inspeksjon

Mistenker du at noe er galt med sjøledningen eller kabelen? Det kan lønne seg å sjekke opp dette så tidlig som mulig for å unngå kostbare konsekvenser. Vi kommer gjerne på inspeksjon av sjøledninger med ROV eller dykker.

Reparasjon

Ved skader på sjøledninger eller kabler bør dette utbedres så snart som mulig. Vi reparerer alle typer sjøledninger og kabler – effektivt og sikkert.

Scroll to top