HMS og KS

Helse, Miljø og Sikkerhet: 

 Arbeidsdykking og maritime operasjoner innebærer en høy grad av risiko for de ansatte.  Gjennom kontinuerlig fokus på HMS og Kvalitetstyring skal Abyss sikre at vi har rutiner, kompetanse og utstyr for å utføre alle operasjoner på en sikker måte.

 Vi er overbevist om at god opplæring, god intern komunikasjon og tilfredse medarbeidere skaper grunnlag for kontinuerlig forbedring for den enkelte og for selskapet som helhet.

 Våre HMS mål er:

  • Å unngå alle ulykker
  • Å ha fornøyde medarbeidere og lavt sykefravær
  • Å unngå skader på miljøet rundt oss.

Klikk her for pålogging til kvalitetssystemet

Kvalitetsstyring

Abyss har et kvalitetssystem basert på ISO 9001, og gjør nytte av vår lange erfaring gjennom elektronisk distribuerte rutiner og arbeidsbeskrivelser.

Gjennom vårt rapportsenter har våre kunder til enhver tid all nødvendig dokumentasjon tilgjengelig:

  • God søkefunksjonalitet og full sporing av alle aktiviteter
  • Bibliotek med alle inspeksjonsrapporter for nøter og fortøyninger
  • Komplett dokumentasjon av fortøyninger og utlegging av anlegg iht offentlige krav
  • Alltid oppdatert historikk og status for begroing og vask av nøter

 

 

Kategori: Abyss AS