HMS og kvalitetsstyring

Abyss Group er sertifisert ihht. ISO 9001:2015, og har et høyt fokus på kundetilfredshet og kontinuerlig forbedring. Vi har et elektronisk distribuert HMS- og kvalitetssystem som inneholder alle nødvendige prosedyrer. Ved forespørsel kan vi gi midlertidig tilgang til systemet, eller oversende de rutiner som måtte etterspørres.

Sertifiseringer

Abs Logo Blue

Lloyds

DNV GL LOGO RGB 1134X400 Tcm9 171905

BV Certification ISO+9001 2015+Logo

Vi tar HMS på alvor

Abyss har sterkt fokus på HMS i all drift og operasjoner, og har som mål å være et foregangsselskap innen utvikling av trygge arbeidsmetoder innen dykking og servicebåt-operasjoner.

Som eksempel på vårt arbeid innen HMS og kvalitetsstyring nevner vi:

Sertifisert ihht. ISO 9001

Sertifisert ihht. ISO 9001, og prekvalifisert av Equinor for dykking, og sertifisert av alle de største klasseselskapene (DNVGL, BV, ABS, etc) for inspeksjon av skip og flytende rigger. Samsvarserklæring fra Bureau Veritas i henhold til GlobalG.A.P.

Dykkesikkerhet

Eget program for dykkesikkerhet med et rådgivende dataprogram som dykkeleder bruker og lagring (i database) og analyse av all dykkeraktivitet.

Elektronisk avvikssystem

Elektronisk avvikssystem med egen app for smarttelefon for å melde avvik.

Ccom vedlikeholdsstyring

Ccom vedlikeholdsstyring for alle fartøyer. Systematisk vedlikehold styres av teknisk sjef.

Døgnbemannet verksted

Eget døgnbemannet verksted for vedlikehold av fartøy og utstyr med fast ansatte mekanikere, fagfolk elektronikk og ROV-systemer, godkjent personell for vedlikehold av dykkesystemer- og utstyr.

Døgnbemannet operasjonsavdeling

Døgnbemannet operasjonsavdeling for mottak av kundehenvendelser, koordinering av ressurser ved tilkalling utover vaskeplan, håndtering av avvik i forhold til vaskeplaner eller andre uregelmessigheter. Vaskeplaner for eventuelle charter-fartøy vil også kunne administreres og koordineres fra denne avdeling.

Utviklet av Idium en del av 1881