Undervannsarbeid for skip og rigg

Abyss leverer innovative tjenester for effektiv inspeksjon og alt annet arbeid under vann. Vi dokumenterer og sikrer at skip og rigger er i god sikkerhetsmessig stand. Vi leverer alt av dykkertjenester, samt moderne ROV-systemer og utleie av ROV-personell offshore og inshore. Abyss har alle relevante sertifiseringer og prekvalifiseringer for undervanns-inspeksjoner.
Dykking (1)

Arbeidsdykking

Abyss utfører en rekke dykkertjenester for skip og rigg. Vi bistår med alt fra reparasjoner til skrogvask og tykkelsesmålinger.

Skip Og Rigg

Inspeksjoner

Vi utfører alle typer undervanns-inspeksjoner for skip og rigg. Abyss er sertifisert for UWILD og in-water-surveys for alle de største klasseselskapene.

Rov (1)

ROV

Vi tilbyr kostnadseffektive løsninger innen ROV-systemer og utleie av ROV-personell til inspeksjon av nøter.

Undervannsarbeid for skip og rigg

Abyss leverer innovative tjenester for effektiv inspeksjon. Vår jobb er å sikre at skip og rigger er i god sikkerhetsmessig stand. Vi kan levere moderne ROV-systemer og tilbyr utleie av ROV-personell til inspeksjon.

Utviklet av Idium en del av 1881