Tjenester

abyss rov
 

    Inspeksjoner:  
    Dykker- og ROV inspeksjoner av nøter og fortøyninger, med et av  ddmarkedets beste dokumentasjonsløsninger.  

 

 

aqua ved kai     Notvask og servicearbeid:
    Helt rene nøter med moderne teknologi, velutstyrte servicebåter og  ccerfarne operatører.  Vasking og vedlikehold skjer effektivt og ccskånsomt.  Kunden har til enhver tid full kontroll over vaskestatus xxgjennom vårt rapportsenter.      
dykkebilde surt vært     Utlegging av anlegg og fortøyningsarbeid:
    Våre båter er utrustet med «Abyss Safety Link» dekksutstyr for   xxsikkert arbeid på dekk. 
xxKomplett dokumentasjon av fortøyninger og utlegging av anlegg iht xxoffentlige krav.
fosna triton

    Nødberedskap:
    Abyss Aqua tilbyr 24/7 nødberedskap ved mistanke om rømming av xxfisk, eller andre hendelser.  Våre hurtiggående dykkerfartøyer gir rask xxbistand.

aure båt     Avlusing:
    Vi tilbyr avlusning med flere teknologier, samt bistand og overvåking xxmed servicefartøyer, dykkere og ROV under avlusningsoperasjoner.
Oppdrett i sola     Transport og andre tjenester:
    Transport, slep og andre tjenester fra vår omfattende fartøyspark.
Kategori: Generelt