arbeidsdykkComp

Arbeidsdykking

Abyss har 15 fast ansatte arbeidsdykkere som opererer ut fra egne dykkerfartøyer eller mobilt landbasert utstyr. Vi jobber over hele landet og har døngberedskap.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss

phone-icon

71 58 06 00

Arbeidsdykking

Arbeidsdykking har alltid vært en kjernevirksomhet i Abyss

Dykkertjenester er viktig for å yte komplette tjenester for oppdrettsnæringen.

Abyss Aqua har et stor antall fast ansatte arbeidsdykkere.  Dykkerne opererer tyngre dykkerfartøyer med kran og utstyr for fortøyningsarbeid, og hurtiggående fartøyer som raskt kan rykke ut ved behov.  Våre dykkere bor om bord i fartøyene, og har 24/7 beredskap ved mistanke om potensiell rømming eller andre behov. 

Dykking er risikoutsatt arbeid, og Abyss Aqua har derfor alltid vært et foregangsselskap for sikker arbeidsdykking innen oppdrett.  Vi monitorerer kontinuerlig alle dykkeraktiviteter, og jobber systematisk for å sikre dykkerne våre mot ulykker og skader.

En dykker i Abyss Aqua er ikke bare en dykker, men også en erfaren servicearbeider!

dykkebilde surt vært

Kategori: Generelt