GOD OPERASJON

Abyss utfører alle tjenester på sjøen - over og under vann.  Vi opererer et av landets største flåter av arbeidsbåter, ROV- og dykker-/servicefartøy.  Våre sjøfolk har mange års erfaring med maritime operasjoner, og står alltid parat til å hjelpe deg.

Visjonen "God Operasjon" er basis for all vår virksomhet.
For oss betyr God Operasjon null skader på mennesker, miljø eller utstyr, lønnsom drift og fornøyde kunder!

Ledende leverandør av servicetjenester for oppdrett

Abyss er spesialist på serviceoperasjoner for oppdrett.  Erfarne operatører, en stor flåte av moderne fartøy og det fremste som finnes av utstyr og teknologi for arbeid over og under vann sikrer en trygg og effektiv gjennomføring av selv de mest krevende operasjonene. 

Les mer

Lang erfaring gir nye løsninger

Vi jakter stadig på nye, moderne løsninger for å gjøre operasjonene sikrere og mer effektive. Vi er opptatt av å gi vår bransje den teknologiske utviklingen den fortjener. Våre ansatte besitter svært verdifull kunnskap og erfaring fra maritime operasjoner. Denne verdifulle kunnskapen har vi blant annet anvendt i utviklingen av verdensledende teknologi som Stealth Cleaner, Abyss Safety Link og DiveOps.

Stealth Cleaner

Verdensledende teknologi for notvask og inspeksjon

Safety Link

Dekksutstyr for sikkert og effektivt fortøyningsarbeid

Dive Ops

Digital dykkerlogg, ledelse og monitorering av dykkeoperasjoner

Et rent og friskt miljø - for fisk og folk

Vår viktigste oppgave er å bidra til at havet forblir rent og levende, slik at vi kan produsere sunn mat på en skånsom og bærekraftig måte. Ved å sørge for helt rene nøter kan fisken svømme i friskt og oksygenrikt vann. Vi hindrer lakserømming gjennom forsvarlig utlegging av anlegg og omfattende inspeksjonsprogram for nøter og fortøynngssystemer,. Gjennom avlusningsoperasjoner bidrar vi til å redusere omfanget av lakselus. Vi skal alltid drive en trygg og god virksomhet - for mennesker og miljø.

Utviklet av Idium en del av 1881