God operasjon

Abyss er sertifisert ihht. NYTEK23 og NS 9415:2021

Abyss har blitt sertifisert for å gjøre mindre reparasjoner og service på nøter på lokalitet. Dette styrker våre tjenester og er en viktig milepæl i vårt kontinuerlige kvalitetsarbeid.

Abyss er sertifisert ihht. NYTEK23 og NS 9415:2021

Våre erfarne dykkerteam har gjennomført nødvendig opplæring i reparasjon av not, og alle prosedyrer er på plass. For våre kunder betyr dette at vi kan levere disse tjenestene som nå er påkrevd per 01.01.2024.

Denne sertifiseringen fremhever vårt fokus på kvalitet og god operasjon i alle ledd, og styrker vårt bidrag til en bærekraftig akvakulturnæring. – Bjarne Ytrøy, HMSK-leder i Abyss

For å oppnå denne sertifiseringen har vi vært gjennom revisjonsperiode sammen med akkreditert leverandør Akvasafe, som gjør at vi nå kan meddele at vi tilfredsstiller kravene satt i NYTEK23, §45 og §46 og NS 9415:2021. Vi takker Akvasafe for et godt samarbeid og en god prosess frem mot sertifisering.

Abyss er fra før sertifisert hos Beureau Veritas ihht. ISO 9001:2015 og Global G.A.P.

Endrer ikke status på servicekort

En rapport fra Abyss vil bekrefte en godkjent reparasjon eller ikke. Godkjent reparasjon vil være likeverdig eksisterende styrke og vil ikke påvirke levetid. Dette betyr at status på servicekort normalt ikke vil endres av oss som tjenesteleverandør.

Forskriftens formål

Forskriften har som formål å bidra til å forebygge rømming av fisk fra akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene, og skal være mer tilpasset teknologiutviklingen i akvakulturnæringen.


Kilder: Fiskeridirektoratet NYTEK23 (fiskeridir.no)

Abyss’ sine Islandsfarere

21 juni 2024

Ombord på servicefartøyet Fosnafjord finner du mannskapet Emil, Åge og Jakob. De er en del av Abyss sin serviceflåte på Island.

Julehilsen fra Abyss

22 desember 2023

En julehilsen til alle våre kunder, samarbeidspartnere og Abyss-venner fra daglig leder Victor Jan Jensen.

Scroll til toppen