Ocein AS utvikler teknologi og smarte løsninger for havbruksnæringen.

Våre serviceteknikere vil jobbe tett i prosjekt med Tidal, et selskap i Alphabet X avdeling. Sammen vil vi jobbe med utvikling av verdensledende teknologi for å ivareta havrommet og sikre mattilgang og bærekraftig utvikling for liv i havet.

Arbeidet innebærer installasjon og support av teknologi som skal hjelpe havbruks næringen med overvåkning av fiskehelse og støtte for smartere og raskere avgjørelser i daglig drift av oppdrettsanlegg.

Se https://blog.x.company for mer informasjon.

Arbeidsoppgaver:

Kvalifikasjoner:

Personlige egenskaper:

Servicetekniker vil ansettes i turnusstilling (7/7), og god del reising må påregnes i stillingen.

Ta kontakt:

Spørsmål til stillingen rettes til Daglig Leder Erik Aspen, mobil 932 84 991, eller Prosjektleder Jonas Hallsten, mobil 969 17 511.

Søknad:

Søknad med CV sendes til bente.ulseth@abyss.no innen 22.11.2020.