Undervannsarbeid for energimarkedet

Abyss leverer innovative tjenester for effektiv inspeksjon og alt annet arbeid under vann. Vi dokumenterer og sikrer at installasjoner er i god sikkerhetsmessig stand. Vi leverer alt av dykkertjenester, samt moderne ROV-systemer og utleie av ROV-personell offshore og inshore. Abyss har alle relevante sertifiseringer og prekvalifiseringer for undervanns-inspeksjoner.

Arbeidsdykking

Abyss utfører en rekke dykkertjenester for skip og rigg. Vi bistår med alt fra reparasjoner til skrogvask og tykkelsesmålinger.

Inspeksjoner

Vi utfører alle typer undervanns-inspeksjoner for skip og rigg. Abyss er sertifisert for UWILD og in-water-surveys for alle de største klasseselskapene.

ROV

Vi tilbyr kostnadseffektive løsninger innen ROV-systemer og utleie av ROV-personell til inspeksjon av nøter.

Undervannsarbeid for skip og rigg

Abyss leverer innovative tjenester for effektiv inspeksjon. Vår jobb er å sikre at skip og rigger er i god sikkerhetsmessig stand. Vi kan levere moderne ROV-systemer og tilbyr utleie av ROV-personell til inspeksjon.

Scroll til toppen