En av Norges ledende leverandører av servicetjenester for havbruksnæringen

Abyss har en av landets største og mest fleksible flåter av servicefartøy, og stiller med alle nødvendige ressurser for store og små prosjekter. En kompetent stab av fast ansatte sjøfolk som også er servicearbeidere, arbeidsdykkere og ROV-piloter sørger for at jobben blir gjort skikkelig – hver gang.

Servicebåt

Våre servicefartøy utfører alle oppdrag på sjøen, med serviceoppdrag og undervannsarbeid for havbruksnæringen som spesialitet.

Notvask

Abyss har vært sentral i utviklingen av Stealth Cleaner – et notvaskesystem som er spesialdesignet for å effektivt rengjøre nøter på sikrest mulig måte.

ROV

Abyss har en komplett utstyrspark for ROV inspeksjoner og annet undervannsarbeid. Våre ROV-systemer spenner fra håndholdte mikro-ROV til større arbeids-ROV.

Arbeidsdykking

Våre dykker-/servicefartøy omfatter både hurtigående fartøy og katamaraner med krankapasiteter og utstyr for sikker fortøyningshåndtering.

Alltid tilgjengelig for kunden

Tilgjengelighet og fleksibilitet for våre kunder døgnet rundt, hele året, står sentralt i vår operasjon. HMS og kvalitetsstyring er i kjernen for all vår virksomhet. Vi jobber kontinuerlig for at våre ansatte skal ha en trygg arbeidsdag, og for å skåne miljø og omgivelser best mulig.

Dykking

Dykking

Abyss Aqua har en allsidig og moderne flåte for dykkerfartøy og utstyr for sikker fortøyningshåndtering.

Utrykning

Utrykning

Vi rykker ut for å bistå ved mistanke om rømming av fisk, eller andre hendelser som kan skade miljøet, fisk eller materielle verdier. Våre hurtiggående fartøyer gir rask bistand.

Scroll til toppen