En allsidig og moderne flåte for dykkerfartøy og -utstyr

Abyss har både hurtiggående og konvensjonelle 15-meters fartøy med krankapasiteter og utstyr for sikker fortøyningshåndtering. Våre hurtiggående fartøy kan raskt rykke ut ved behov for inspeksjoner eller annen bistand for oppdrettere.

Kort responstid

Vårt personell bor om bord i fartøyene, og kan derfor mobilisere raskt. Vi rykker ut ved mistanke om fiskerømming eller ved fare for skade på utstyr eller miljø.

Monitorering i sanntid

Hver dykker kan monitoreres online fra våre operasjonskontorer. Dette gir oss verdifull informasjon fra dykket, samtidig som vi bedre kan planlegge og ivareta dykkerens sikkerhet.

God dokumentasjon fra hvert dykk

Gjennom vårt elektroniske loggesystem kan vi når som helst se på dykkerprofilen til hver enkelt dykker fra flere år tilbake.

Scroll til toppen