Komplett utstyrspark for undervannsarbeid

Abyss har en komplett utstyrspark for ROV og annen teknologi for undervannsarbeid. Vi har ROV-systemer som spenner fra håndholdte mikro-ROV til større arbeids-ROV. Vi er opptatt av å velge riktig verktøy for å oppnå nødvendig sikkerhet og effektivitet i undervannsarbeidet.

Vi leverer blant annet disse ROV-tjenestene:

Inspeksjon av fortøyningssystemer

Notinspeksjoner

Kartlegging av havbunn og ROV-survey av bunnforhold

Posisjonering av anker og fortøyninger på havbunn

Noe av utstyret vi benytter er:

  • ROV – Sperre Subfighter
  • ROV – Sabb Seaeye Falcon
  • ROV – Ocean Robotics
  • Ocein Stealth Cleaner
  • Hydrauliske manipulatorarmer
  • Undervannsposisjonering (HPR)
  • 3D bunnkartlegging
Scroll til toppen