Servicefartøy med kort responstid

Våre servicefartøy utfører alle oppdrag på sjøen, med serviceoppdrag og undervannsarbeid for havbruksnæringen som spesialitet. Båtene rangerer fra 15-meters arbeidsbåter til 25-meters fartøy.

Kran

Kran

Gode kran- og vinsjkapasiteter

Rustning

Spesialutrustning for sikker håndtering av oppdrettsfortøyninger på dekk

Godkjent

Tilfredsstiller myndighetskrav

Versitil

Innehar fartøyinstruks som tillater slep- og ankerhåndtering

Rask utrykning ved behov

Rask utrykning ved behov

Våre båter og ansatte er alltid klare for å rykke ut på kort varsel ved mistanke om rømming av fisk eller andre hendelser som kan skade miljøet, fisken eller materielle verdier. Våre hurtiggående fartøyer gir rask bistand.

Scroll til toppen