Ledende leverandør av arbeidsbåt- og undervannstjenester

Lang erfaring og et bredt tilbud av tjenester og produkter

Abyss Group består av disse operative selskapene:

  • Abyss Aqua AS - Ledende leverandør av servicetjenester for havbruk
  • Abyss Subsea AS - Ledende leverandør av dykker- og ROV-tjenester
  • Ocein AS - Leverandør av ledende teknologi for havbruk

Vi har hovedbase i kystbyen Kristiansund, regionale kontorer i Haugesund og Trondheim, og virksomhet langs hele norskekysten og internasjonalt. 

Vi siden 2001 sett det som vår oppgave å bidra i utviklingen av en profesjonell og sikker servicebåt-næring for havbruk.  Dette har vi blant annet gjort ved å tilpasse arbeidsmetoder, kultur og teknologi fra offshorenæringen med nyskapende løsninger for oppdrettservice.

Nærmere opplysninger om vår omfattende fartøy- og utstyrspark finner du her. 

Abyss Baater1

En omfattende fartøys- og utstyrspark

Abyss Group disponerer en omfattende flåte av større og mindre spesialfartøy for fortøyningsarbeid, servicearbeid, dykker-/ROV-arbeid og transport av gods. Mer om dette finner du her. Vi har også et av landets største utvalg av ROV (miniubåt) for inshore bruk, samt offshore OBSROV. Informasjon om disse finner du her. I tillegg til spesielt utrustede dykkerfartøy har vi containerbasert løsninger og andre mobile løsninger, inklusive utstyr sertifisert og godkjent utstyr for dykking iht krav fra Petroleumsdirektoratets og Equinor. Se her for mer info. Ta kontakt for informasjon om spesialutstyr og verktøy for alle typer undervannsarbeid. Vi har det meste, og skaffer resten.

MG 7773

Ocein – for sikrere og mer effektivt fiskeoppdrett

Basert på lang erfaring og gode idèer utvikler Ocein AS produkter for sikrere og mer effektivt fiskeoppdrett. Vi har allerede utviklet Stealth Cleaner, verdens mest effektive og skånsomme notvasker, Abyss Safety Line,for sikrere fortøyningsarbeid og DiveOps for sikrere dykkeroperasjoner. Flere nyheter kommer snart!

DSC 0961

HMS og kvalitetsstyring

Å ta godt vare på våre ansatte og miljøet vi opererer i er Abyss Groups største ansvar! Selskapenes ledelse er derfor forpliktet til å sørge for gode arbeidsforhold og for å kontinuerlig forebygge at personer, miljø eller materiell ikke blir skadet gjennom virksomheten vi driver. I tillegg til dette er hver enkelt ansatt forpliktet til å ta vare på sine kolleger, og gjøre sitt ytterste for at deres helse og sikkerhet ikke settes i fare. Selskapene skal tilfredsstille krav i aktuelt regelverk og relevante standarder. Alle våre selskaper er sertifisert iht ISO 9001. For å dokumentere vår HMS og kvalitetsforpliktelse har Abyss Group også en rekke andre sertifiseringer og godkjenninger.

Utviklet av Idium en del av 1881