Kontakt oss

ABYSS hovedkontor

Dalegata 71
6516 Kristiansund N

Abyss Region Vest

Stoltenberggata 1
5527 Haugesund

Ocein hovedkontor

Dalegt. 71
6516 Kristiansund

Ocein avd. Trondheim

Pirsenteret, Havnegata 9
7010 Trondheim

Kontaktpersoner


Victor Jensen

Administrerende direktør Abyss Group

victor.jensen@abyss.no

93255454

Bente Ulseth

HR Leder – Abyss Group

bente.ulseth@abyss.no

97596744

Bjarne Ytrøy

HMSK Leder

bjarne.ytroy@abyss.no

47344416

Arnt Mundal

CFO / Økonomisjef – Abyss Group

arnt.mundal@abyss.no

41232138

Rachel Neergaard

Regnskapsleder – Abyss Group

rachel.neergaard@abyss.no

93606300

Øystein Kjønhaug

Daglig Leder Abyss Aqua

ok@abyss.no

99567525

Anders Husby

Regionsleder Midt – Abyss Aqua

anders.husby@abyss.no

47757115

Torbjørn Mikkelsen

Regionsleder Vest – Abyss Aqua

torbjorn.mikkelsen@abyss.no

95467567

Åge Lyster

Operasjonskoordinator region Midt – Abyss Aqua

age.lyster@abyss.no

40292025

Andreas Eide

Operasjonskoordinator region Vest – Abyss Aqua

Andreas.eide@abyss.no

98436948

Jane Wiik

Mannskapskoordinator – Abyss Aqua

jane.wiik@abyss.no

90576118

Stephen Merricks

Teknisk Ansvarlig – Abyss Aqua

stephen.merricks@abyss.no

94255755

Andreas Bakken

ROV/Stealth Manager – Abyss Aqua

Andreas.bakken@abyss.no

90651387

Rune Sundsbø

Daglig Leder Abyss Subsea

Rune.sundsbo@abyss.no

48153888

Mathias Sjøberg

Operasjonsleder Abyss Subsea

mathias.sjoberg@abyss.no

48152288

Erik Aspen

Daglig Leder Ocein AS

erik.aspen@abyss.no

93284991

Utviklet av Idium en del av 1881