Samfunnsengasjement

Abyss ønsker å være en støttespiller for aktivitet og engasjement som kommer flere tilgode, spesielt lag, foreninger og prosjekter som driver med kultur, fritids- eller idrettsaktiviteter rettet mot barn og unge hvor hele familien kan delta. 

Hvem kan søke om støtte?

  • Lag, foreninger og prosjekter som driver med kultur, fritids- og idrettsaktiviteter rettet mot barn og unge. 
  • Eksisterende og nye aktiviteter
  • Arrangører av aktivitet som foregår i de geografiske områder hvor Abyss har sin kjernevirksomhet. 

Alle søknader blir behandlet 1 gang i året. Søker som får tilskudd fra Abyss må inngå en sponsoravtale hvor det fremkommer hvordan partene synliggjør hverandre. 

Søknad om sponsormidler

Fyll ut søknadsskjema. 
Spørsmål? Ta kontakt med ole.kristian.osvik@abyss.no

Om søker

Kontaktperson

Alle henvendelser og svar på søknaden går gjennom søkers kontaktperson.

Søknad

En kort beskrivelse av søkers aktivitet, hvilken effekt tiltaket har og hvordan Abyss synliggjøres gjennom søker og aktiviteten.

Last opp pdf
Scroll til toppen