Samfunnsengasjement

Abyss ønsker å være en støttespiller for aktivitet og engasjement som kommer menneskene og lokalsamfunnet til gode. Spesielt lag, foreninger og prosjekter som driver med kultur, fritids- eller idrettsaktiviteter rettet mot barn og unge hvor hele familien kan delta, oppfordres til å søke støtte.

Hvem kan søke om støtte?

  • Lag, foreninger og prosjekter som driver med kultur, fritids- og idrettsaktiviteter rettet mot barn og unge. 
  • Eksisterende og nye aktiviteter.
  • Arrangører av aktivitet som foregår i de geografiske områder hvor Abyss har sin kjernevirksomhet. 

Hvordan søker vi?

Det er enkelt og greit - bare fyll ut skjemaet på denne siden og last opp eventuelle vedlegg. Vi setter pris på korte og konkrete svar på de oppgitte spørsmålene.

Når kan man søke?

Du kan når som helst legge inn en søknad. Søknader blir behandlet 2 ganger i året, med søknadsfrist:

  • 1. februar
  • 1. august

Når får vi svar?

Søkere vil få svar ila. påfølgende måned etter søknadsfrist. All dialog vil bli rettet til kontaktperson oppgitt i skjemaet


Ved innvilgelse av tilskudd fra Abyss vil det bli inngått en sponsoravtale. Vi ser frem til å høre fra deg! 

Spørsmål ang. sponsormidler? Ta kontakt med:

Scroll til toppen