Besøk Ocein AS - innovative produkter for oppdrettservice

Teknologien utvikler seg stadig, og vi skal fortsette å finne løsninger som gjør det mer trygt, effektivt og lønnsomt å drive med fiskeoppdrett og havbruk. Vårt søsterselskap, Ocein, utviklet revolusjonerende produkter innen dykkeoperasjoner og dekksutstyr. www.ocein.no
Utviklet av Idium en del av 1881