Abyss - en pådriver for teknologiutvikling

Abyss har vært sentral i utviklingen av ny teknologi for en mer effektiv og skånsom notvask. Vi er stolte av å ha utviklet Stealth Cleaner som nå inngår i teknologiutviklingsselskapet Ocein sin portefølje.

Vårt fokus er å benytte rett utstyr til rett sted. Vi har en bred utstyrspark som dekker ditt behov. 

Vi benytter utstyr som: 

  • Er skånsom for fisk og miljø
  • Unngår skade på not
  • Gir helt rene nøter
  • Er effektive og fleksible
Scroll til toppen