ROV

ROV er et allsidig verktøy som brukes til inspeksjoner, høytrykksvasking, heving av båter, undervannsposisjonering og søkeoppdrag. Derfor er ROV standardutstyr om bord samtlige av våre fartøy.

Vi har en komplett utstyrspark for ROV og annen teknologi for undervannsarbeid. Våre ROV-systemer spenner fra håndholdte mikro-ROV til større arbeids-ROV.

Ocein A-ROV

Ocein A-ROV

A-ROV er utviklet for inspeksjon av fortøyning og andre oppgaver ned til 1000m dybde.

Stealth Cleaner MK3

Stealth Cleaner MK3

360 graders frittflygende, ROV-basert notvasker. Stealthen kan fritt rotere i alle regninger, rundt sin egen akse.

Sub Atlantic Comanche

Sub Atlantic Comanche

Sub Atlantic Comanche er en all-round ROV, svært pålitelig og tilpasningsdyktig. 

Aegir 25-4D

Aegir 25-4D

Stealth Cleaner MKII

Stealth Cleaner MKII

Saab Seaeye Falcon DR

Saab Seaeye Falcon DR

JM Robotics HD2

JM Robotics HD2

Saab Seaeye Falcon

Saab Seaeye Falcon

Sperre Subfighter 30

Sperre Subfighter 30

Sperre Subfighter 15

Sperre Subfighter 15

Sperre FNC 8

Sperre FNC 8

Video Ray

Video Ray

BlueROV2

BlueROV2

BlueROV2 er nøyaktig, stabil og fleksibel. Passer for inspeksjoner innen havbruk og skipstrafikk, søk, redning og kartlegging.

Seabotix 950

Seabotix 950

Ocean Robotics Ægir 25

Ocean Robotics Ægir 25

Sperre Subfighter 7,5

Kontaktpersoner

Spørsmål? Vi kan ROV:

Thomas Ellevseth

Thomas Ellevseth

ROV-/Stealth Manager

Stephen Merricks

Stephen Merricks

Teknisk Sjef

Scroll til toppen