Sjøentreprenør

Abyss leverer en rekke tjenester for sjøentreprenører her i Norge. Vi kan bistå med alle typer undervannsinstallasjoner, samt inspeksjon og reparasjon av utlagte sjøledninger og kabler.

Sjøledninger

Sjøledninger er rør som legges på havbunnen eller flytende i overflaten. Vi hjelper deg med montering, utlegging, inspeksjon og reparasjon av sjøledninger.

Utviklet av Idium en del av 1881