Inspeksjoner av skip og rigg

Abyss er spesialisert på inspeksjoner under vann, og er blant annet sertifisert for inspeksjoner av skip og rigger innenfor følgende klasseselskaper:
Toppng.Com Iso 9001 2015 Dnv Gl 482X465

Det norske veritas (DNV)

Pngguru.Com

Germanische Lloyd

ABS

American Bureau of Shipping (ABS)

Komplette inspeksjonsprogrammer

Abyss har også komplette inspeksjonsprogrammer for fortøyningssystemer og nøter for havbruksnæringen. Vi ser på dette som et av de viktigste tiltakene for å forebygge rømming av oppdrettsfisk.

Vi benytter selvfølgelig de samme systemer og metodikk ved inspeksjon av kaier, sjøledninger, sjøkabler og andre undervannsinstallasjoner. Se referanselisten for prosjekter som er utført i senere tid, og ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.

Utviklet av Idium en del av 1881